Начало приема документов по программам бакалавриата, специалитета

17.06.2019

17 июня в НИЯУ МИФИ начинается прием документов по программам бакалавриата и специалитета